Verkeersvoorschriften

Maximumsnelheid

Binnen de bebouwde kom (alle voertuigen)          : 50; 60 tussen 23.00 en 5.00 uur
Buiten de bebouwde kom, vrachtauto’s > 3,5 ton
• Autosnelwegen                                                         : 80
• Op 4-baanswegen met 2 rijstroken per richting : 80
• Op overige wegen                                                    : 70

Bijzondere regels
• Verkeer op verkeerspleinen heeft voorrang op het naderend verkeer
• Men dient overdag dimlicht te voeren
• Het is verplicht om een gevarendriehoek aan boord van het voertuig te hebben
Aparte voorschriften bij weersomstandigheden
• Sneeuwkettingen zijn niet verplicht aan boord van het voertuig, maar het gebruik wel als dit staat aangegeven op verkeersborden. Bij gebruik moeten minimaal twee kettingen op de aandrijfas worden aangebracht
• Er is geen speciale wetgeving voor winterbanden, maar gebruik wordt aangeraden.
• Spijkerbanden zijn verboden

Parkeerplaatsen
Een overzicht van veilige parkeerplaatsen in dit land is opgenomen in de rubriek Services, TRANSPark op de website www.iru.org.

Pech onderweg
Noodnummers:
• Politie 997, 112
• Brandweer 998, 112
• Ambulance 999, 112
Parkeerplaatsen
Voor het downloaden van een overzicht van (bewaakte) parkeerplaatsen in Europa:
• Ga naar website www.iru.org
• Klik op The Bookshop
• Ga met de pijl rechts naar beneden tot aan Truck parking areas in Europe
• Klik op het PDF icoon dat daarachter staat