Gevaarlijke stoffen

ADR
Voor het vervoer van gevaarlijke stoffen gelden in principe de bepalingen van het ADR. Voor sommige ADR klassen kunnen aanvullende vergunningen/voorschriften van kracht zijn. Contactgegevens van de betreffende autoriteit via deze link http://www.unece.org/trans/danger/publi/adr/country-info_e.htm#Poland.

Rijverboden
Er geldt geen rijverbod voor ADR als volgens de ADR-voorschriften het oranje bord moet worden
gevoerd.