Exceptioneel transport

Aanvraag ontheffingen
Bij overschrijding van de toegestane maximummaten en/of -gewichten (ondeelbare lading) dient een verzoek om ontheffing te worden ingediend bij General Management of National Roads and Motorways, ul. Zelazna 59, Pl-00-848 Warschau, tel. 0048-(0)22-3758657, 3758658, fax -3758759, -3758758. Het verzoek om ontheffing dient minstens twee weken voor het begin van de reis te worden aangevraagd. Een aanvraagformulier is te vinden op www.gddkia.gov.pl/dane/nienormatywne/ppn-f.htm, deze hoeft alleen te worden ingevuld en op gestuurd naar een van bovenstaande faxnummers. Het ministerie dat verantwoordelijk is voor wegvervoer voorziet in alle informatie welke verplicht is voor exceptioneel transport. In gevallen dat er politie-escorte nodig is, moet de politie minimaal één week van te voren op de hoogte zijn. Tel. 0048-(0)22-6012574, -6012348, fax -6012689.

Speciale voorschriften
Indien het gewicht of de toegestane aslast wordt overschreden, moet belasting worden betaald.
De hoogte ervan is afhankelijk van de mate van overschrijding. De belasting wordt reeds in de
ontheffingskosten verrekend.