Tolwegen/heffingen

Tolwegen

Voertuigen tot 3,5 ton
Voertuigen tot 3,5 ton betalen alleen tol op de:
A2: Swiecko-Warschau: auto/busje: 11 zloty, met aanhanger 27 zloty
A4 Krakow-Katowice: t/m 3 assen 12,50 zloty, vanaf 4 assen 24,50 zloty.
Betalen kan handmatig, maar elektronisch met een Viatollkastje kan ook.

Voertuigen vanaf 3,5 ton
Voertuigen vanaf 3,5 ton dienen te zijn uitgerust met een Viatoll kastje voor het betalen van de tol in Polen. De aanschaf van een Viatollkastje dient geregeld te zijn voordat men Polen binnengaat.
Registratie is mogelijk voor een prepaid- of een postpaidbetaalwijze. Meer informatie staat op de website www.viatoll.pl, of is telefonisch te krijgen via de hotline: 0048-(0)22-5211010.
Onderstaande tarieven zijn niet gewijzigd sinds 2013.

Toltarieven (in złoty/km) op trajecten van nationale wegen klasse A en S (autosnelwegen en autowegen)

Voertuigtype                                                                   voertuig EURO norm
max. Euro-2     Euro-3    Euro-4 min.    Euro-5
Motorvoertuigen met max ttg 3,5 t – < 12 t                      0,40               0,35           0,28              0,20
Motorvoertuigen met max ttg ≥12 t                                  0,53               0,46           0,37              0,27

Toltarieven (in złoty/km) op trajecten van nationale wegen klasse GP en G
Voertuigtype                                                                   voertuig EURO norm
max. Euro-2       Euro-3    Euro-4 min.    Euro-5
Motorvoertuigen met max ttg 3,5 t – <12 t                        0,32               0,28           0,22               0,16
Motorvoertuigen met max ttg ≥12 t                                   0,42               0,37           0,29               0,21

Zie voor een kaartje van het Poolse wegennet met tolplicht: http://www.viatoll.pl/en/heavy-vehicles/news/from-12-january-new-road-sections-are-included-in-the-viatoll-system

Konvooiregeling

Hoofdregel
Risicogoederen, zoals tabak, alcohol en elektronica, en goederen waarvan de invoerrechten USD
75.000 te boven gaan, mogen slechts onder Poolse konvooibegeleiding worden vervoerd naar en door Polen. Samenstelling van het konvooi geschiedt door de douane en is een tijdrovende procedure (gemiddeld 24 uur).
In theorie kan een konvooi bestaan uit een enkel voertuig, indien de kosten voor het konvooi volledig worden betaald. In de praktijk dient echter te worden gewacht tot een konvooi van minimaal drie voertuigen is ontstaan. Hoewel in theorie aan iedere grensovergang konvooien geformeerd kunnen worden, blijkt dit vaak uitsluitend aan de grensovergang Frankfurt/Oder-Swiecko te kunnen. De kosten van konvooibegeleiding bedragen:
• Vaste kosten: 875 zloty voor het bureau dat het konvooi samenstelt en begeleidt
• Variabele kosten: 2,5 zloty per kilometer voor de douaneambtenaar die het konvooi begeleidt.

Konvooikosten
vanaf Swiecko (Frankfurt/Oder) naar Brest bedragen dus 875 zloty + 1.780 zloty (712 km x
2,5 zloty) = 2.655 zloty (circa 700 euro)