Documentatie

Benodigde documenten

Op de persoon

 1. Paspoort of identiteitskaart
 2. Rijbewijs
 3. Verklaring van dienstbetrekking
 4. Chauffeursmachtiging. Hiermee geeft de eigenaar van het voertuig aan dat de chauffeur over het voertuig mag beschikken.

Op het voertuig

 1. Kentekenbewijs voor trekkend en getrokken voertuig
 2. W.A.-verzekering verplicht. De groene kaart wordt erkend
 3. APK rapport

Op de lading (in geval van ‘vrije’ goederen)

 1. CMR-vrachtbrief, geheel ingevuld volgens de bepalingen van de CMR.

Voor nadere informatie omtrent de in- en uitvoer van goederen, zie Douane- regelingen.

Transportvergunningen

De hieronder genoemde vergunningen dienen bij de NIWO te worden aangevraagd.

Algemeen
Gewaarmerkte kopie communautaire vergunning (de zogenaamde Eurovergunning).

Bilateraal en transitovervoer
Vrij.

Derdelandenvervoer

 1. Vrij met EU-lidstaten, Noorwegen en Zwitserland
 2. Toegestaan met niet EU-lidstaten, onder voorwaarde dat ook het andere land derdelandenvervoer toestaat
 3. Vervoer onder dekking van een CEMT-vergunning is toegestaan. Voor CEMT-verhuisvervoer bestaan speciale vergunningen

Cabotage
Cabotage is toegestaan onder dekking van de Euro-vergunning. Voorschriften voor cabotagevervoer, zie Cabotage.